prouzek kontakt prouzek
       

doc. Ing. MARTIN ZRALÝ, CSc.

od roku 1991 člen Katedry řízení a ekonomiky podniku, později Ústavu řízení a ekonomiky podniku

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta strojní

CVUT znak  

Ø      HLAVNÍ NÁPLŇ

q     Pedagogická činnost v řádném studiu 

ü   Přednášení v řádném studiu od roku 1996 

       

q     Vědecká výchova v doktorandském studiu 

ü   Garant doktorandského předmětu 

ü   Vedení doktorandů 

ü   Člen oborové rady 

       

q     Účast v grantech a výzkumných záměrech 

ü   Výzkumný záměr FS ČVUT- "Integrace", řešitel pro oblast kalkulačních modelů pro výrobky 2001-2004 

ü   Hlavní řešitel projektu "Controlling a manažerské účetnictví jako nástroj integrace v podnikovém řízení" podporovaného grantem GAČR 2003-2005 spolu s prof. Ing. Bohumilem Králem, CSc. (VŠE) a jeho týmem jako spoluřešitelem  

       

q     Vysokoškolská skripta 

       

q     Podklady pro studenty 

 © 2003 Martin Zralý                                                              HLAVNÍ STRÁNKA