prouzek kontakt prouzek

  

Vysokoškolská skripta


 

q       Macík, K. Zralý, M.: Moderní kalkulace nákladů - sbírka příkladů, skripta ČVUT Praha, 110 stran, 1997, dotisk 2000 

 

q       Macík, K., Beran, T., Zralý, M.: Účetnictví - úlohy pro přednášky a cvičení, skripta ČVUT Praha, 210 stran, 1999  

 

q       Macík, K., Zralý, M.: Kalkulace a rozpočetnictví - sbírka úloh, ČVUT v Praze, 190 stran, 2002  

 

q       Zralý, M.: Manažerské účetnictví - sbírka úloh, skripta ČVUT v Praze, 87 stran, 2002  

 

q       Freiberg, F., Zralý, M.: Podniková ekonomika, skripta ČVUT v Praze, 106 stran, 2003  

 


© 2003 Martin Zralý                                                              HLAVNÍ STRÁNKA