f Martin Zralý

prouzek kontakt prouzek

  

Ø      Přednášení předmětů v řádném studiu (od roku 1996)

 

V období 1996-2006 přednášel tyto předměty, které současně připravil (spolupřipravil):

 

V bakalářském studiu (BS):

 

q       Ekonomika I (2+0) + Ekonomika II (2+1)

 

q       Účetnictví a kalkulace (3+2)

 

q       Management a ekonomika podniku (2+2)

 

q       Manažerské výpočty(2+2)

 

V inženýrském studiu (IS):

 

q       Podniková ekonomika (2+2) (Obor: Stroj.technologie) (spolu s Doc. Ing. F. Freibergem, CSc. (cca 1/2))

 

q       Controlling (1+2)

 

q       Podnikový management (2+2) (Obor: Stroj.technologie) (spolu s Doc. Ing. F. Freibergem, CSc. (cca 1/2))

 

q       Management a ekonomika podniku (2+2) (spolu s Doc. Ing. J. Zahradníkem, CSc. (cca 1/2))

 

q       Ekonomika a finance (2+2) (Obor: Stroj.technologie) (spolu s Doc. Ing. F. Freibergem, CSc. (cca 1/2))

 

q       Manažerské účetnictví (1+1)

 

   Je garantem předmětu:

 

q       Řízení podniku v praxi (2+2), ve kterém přednášejí význační manažeři předních podniků.


© 2007 Martin Zralý                                                              HLAVNÍ STRÁNKA