prouzek kontakt prouzek

  

Vědecká výchova v doktorandském studiu

 

Ø   Garant (a lektor) doktorandského předmětu

 

q     Controllingové řízení

q     Integrace v podnikovém řízení

 

Ø   Vedení interních a distančních doktorandů

 

Ø   Člen oborové rady řízení a ekonomika podniku

 

Ø   Člen zkušební komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertací

 

Ø Předseda doktorské sekce Studentské tvůrčí činnosti (od roku 2003)


© 2007 Martin Zralý                                                              HLAVNÍ STRÁNKA