prouzek kontakt prouzek
       

Management
Automatizace
Rozvoj a výzkum
Technologie
Informační
Systémy
    pro řízení firmy

Martis logoMARTIS
Založen: 1990, IČO: 10156411

Ø      HLAVNÍ NÁPLŇ ČINNOSTI

q     Projekty, propočty a rozpočty, poradenství, veřejné přednášky, couching a cílené školení v oblasti řízení moderní firmy s důrazem na controlling procesů 
Hlavní partneři
Hlavní věcné oblasti:

ü   Controllingový přístup k řízení firmy 

ü   Aplikace ABM a ABC prostřednictvím strukturalizace do okruhu činností pro okruhy výkonů (OČI/OVY)  

ü   Nákladová analýza a řízení nákladů, vč. Target Costing v oblasti vývoje výroby a prodeje 

ü   Útvarové a investiční rozpočty 

ü   Kalkulace výkonů 

ü   Efektivní manažerské účetnictví 

ü   Vnitropodnikové účetnictví 

ü   Aplikace Balanced Scorecard 

       

q     Přednášková činnost na prestižních a mezinárodních konferencích a seminářích  Seznam příspěvků na vybraných konferencích a seminářích od roku 1996

 

q     Ostatní veřejné přednášky a přednášky na objednávku podniků 
Seznam vybraných přednášek od roku 1996

 

q     Předsednictví na konferencích 
Seznam od roku 1996

 

q     Přednášky v programech MBA 
Více o činnosti v MBA

 

q     Publikační činnost 
Seznam publikací

 

q     Funkce zkušebního komisaře pro oblast Manažerského účetnictví 
Institut svazu účetních, projekt certifikace účetních ve spolupráci s ACCA v letech 1998-2004

 

© 2007 Martin Zralý                                                              HLAVNÍ STRÁNKA