prouzek kontakt prouzek

  

Publikační činnost (bez vysokoškolských skript)


1996

          

q     Zralý, M., Mádl J.: Pracovní podmínky a ekonomická efektivnost obrábění - náklady výrobních středisek a jejich analýza, Strojírenská výroba, 44, 1996, č.11-12, str.4-7  

       

 

1997

          

q     Mádl J., Zralý, M.:  Pracovní podmínky a ekonomická efektivnost obrábění - formulace kritéria optimálnosti pro optimalizaci řezných podmínek, Strojírenská výroba, 45, 1997, č.1-2, str.6-8

       

q     Zralý, M.:  Controlling, Kredit - odborný časopis pro podporu finančního řízení, 5/97, str. 25-29   

 

q     Zralý, M.:  Controlling a jeho metody, Kredit - odborný časopis pro podporu finančního řízení, 6/97, str. 24-29

 

 

1998

          

q     Vysušil, J., Zralý, M.:  Účetnictví v éře controllingu, Účetnictví 6/98, str.164-167, Účetnictví 7/98, str.206-210

 

 

1999

          

q     Zralý, M., Beran, T.:   Nákladová analýza výroby, Strojař 4/1999, 4 str. 

 

 

2000

          

q     Freiberg, F., Macík, K., Zralý, M.: Metoda řízení cílových nákladů, Moderní řízení, XXXV, 10/2000, ISSN 0026-8720, str.: 32-36                                               

 

 

 

2003

          

q     Zralý, M.: Vývoj pojetí controllingu, Controlling, 4/2003, str. 3-9, vydává Společnost pro controlling a podnikové řízení                                               

q      Zralý, M.: Potřebuje podnik rozpočty?, Moderní řízení, č.10/2003, ročník XXXVIII, str. 159-161, ISSN 0026-8720, vydává Economia a.s.

q      Zralý M., Profota L.: Jak jsou řízeny české firmy? Výsledky benchmarkingového projektu "Manažerská navigace", Controlling, 12/2003, str. 3-7, vydává Společnost pro controlling a podnikové řízení

 

 

2004

          

q     Jirout, T., Mádl, J., Rieger, F., Šmíd, O., Zralý M.:  Computer Aided Design of Equipment for Suspension Mixing [Počítačově orientovaný návrh míchacího zařízení], In: Czasopismo techniczne z. 4-M/2004, ISSN 0011-4561, pp. 209-219, Krakov 2004


2005

          

q      Rieger, F. - Jirout, T. - Zralý, M. - Šmíd, O. - Tatíček, F.: Effect of Design and Process Parameters on Manufacturing Cost of Mixing Equipment [Vliv návrhu a procesních parametrů na výrobní náklady míchacího zařízení], In: Inžynieria i Aparatura Chemiczna, 2005, vol. 44, no. 5s, pp. 54-58, ISSN 0368-0827

q      Zralý M. a kol: Controlling a manažerské účetnictví jako nástroj integrace v podnikovém řízení, závěrečná publikace shrnující výsledky stejnojmenného projektu, stran: 239, ISBN: 80-01-03362-7, Vydavatelství ČVUT v Praze , 2005, počet výtisků: 100, podporováno grantem GAČR 402/03/1386, MZ byl editorem publikace a zpracoval části: str.: 9-12: „Cíle a kontext projektu a obsah publikace“, str.: 13-35: Controllingové pojetí podnikového řízení a integrace“, str.: 171-194: Nákladový model 3P“ (+ Ing. Šmíd), str.: 195-216: Plánovací model PP“ (+ Ing. Plachý).


 

2006

          

q      Zralý M., Král, B.:     Controllingové pojetí manažerského řízení a úloha účetnictví v něm, In: Účetnictví 9/2006, str.: 34-40, ISSN 0139-5661  

                                                                                                          


© 2007 Martin Zralý                                                              HLAVNÍ STRÁNKA