prouzek kontakt prouzek

  

 

Přednášková činnost na prestižních nebo mezinárodních konferencích (od roku 1996)


1996

q       Zralý, M.: Hour Overhead Tariffs Method - A Tool of Centre Economy Evaluation, Workshop 96, str.: 1107-1108, Brno, 22.- 24.1.1996, Pořadatel: ČVUT Praha + VUT Brno

 

q       Zralý, M.: Controlling je logická a přirozená vývojová etapa v řízení firmy, In: Sborník z konference s mezinárodní účastí: "Zaveďte controlling úspěšně do Vašeho podniku", 12 stran (nebylo průběžně číslováno), hotel Penta Renaissance, Praha, 10.-11.6.1996, Pořadatel: Institute for International Research, Wien

 

1997

 

q       Zralý, M.: Hour Overhead Tariffs Method - An Excellent Controlling Tool, Workshop 97, str.: 1531-1532, Praha, 20.- 22.1.1997, Pořadatel: ČVUT Praha + VUT Brno + VŠB Ostrava

 

q       Zralý, M.: Creative Controlling Approach - A Tool of Efficient Management, In: Sborník z mezinárodní konference "Business and Economic Development in Central and Eastern Europe and its Implications for the Economic Integration of the CEEC into a Wider Europe ", str.: 611-615, ISBN: 80-85895-12-9, ČR, Blansko, 27.- 30.1.1997, Pořadatel: FP VUT Brno + Nottingham Business School + Nottingham Trent University

 

q       Zralý, M.: Zajistěte si komplexně orientované řízení podniku, In: Sborník z konference s mezinárodní účastí "2. Controllingový seminář IIR ", 9 stran (nebylo průběžně číslováno), hotel Penta Renaissance, Praha, 3.- 4.2.1997, Pořadatel: Institute for International Research, Wien, Poznámka:Autor současně konferenci předsedal

 

q       Šverma, J., Zralý, M.: Analýza nákladů jako předpoklad jejich řízení, In: Sborník z dvoudenní konference "Optimální management nákladů", 12 stran (nebylo průběžně číslováno), hotel Mövenpick Praha, 3.- 4.11.1997, Pořadatel: Institut for International Research, Wien, Poznámka:Autor současně konferenci předsedal

 

1998

 

q         Beran, T., Zralý, M.: Řízení režijních nákladů ve výrobním podniku, přednáška v rámci semináře: "Cesty zvyšování efektivnosti a výkonů ve strojírenské výrobě", In: Sborník: str.: 27-29, Praha, 22.1.1998, Pořadatel: Masarykova akademie práce na ČVUT v Praze + VŠE Praha, fakulta podnikohospodářská + Infocentrum Praha

 

q       Beran, T., Zralý, M.: Methods of the Controlling Application in the Company, Workshop 98, str.: 1089-1090, Praha, 3.-5.2.1998, Pořadatel: ČVUT Praha + VUT Brno + VŠB Ostrava

q         Zralý, M.: Jak mít chod Vašeho podniku pevněji v rukou (Hlavní přednáška semináře), In: Sborník z konference s mezinárodní účastí "Controlling pro managery", 21 stran (nebylo průběžně číslováno), hotel Mövenpick, Praha, 25.-26.3.1998, opakování: hotel Voroněž, Brno, 15.-16.4.1998, Pořadatel: Institute for International Research, Wien, Poznámka: Autor současně konferenci předsedal

 

q         Zralý, M.: Controlling a jeho souvislosti, půldenní přednáška v rámci spolupráce Ústavu řízení a ekonomiky podniku, FSI ČVUT v Praze s Vyšší odbornou a Integrovanou střední školou strojnickou, sylabus 25 stran, Ledeč, 13.5.1998, Pořadatel: Vyšší odborná a Integrovaná střední škola strojnická (VO&ISŠS), Ledeč nad Sázavou

q         Zralý, M.: Controlling - Its Roots and Presence in Czech Republic, Přednáška v rámci cyklu přednášek pořádaných v Ústavu řízení a ekonomiky podniku, FSI ČVUT v Praze pro postgraduální studium MBA, Donauer Universität, Krems, sylabus 16 stran, Praha, 20.5.1998, Pořadatel: Ústav řízení a ekonomiky podniku, FSI ČVUT v Praze

q       Zralý, M.: Pro efektivní řízení nákladů je nutné provést jejich důkladnou analýzu (Hlavní přednáška semináře), In: Sborník z konference "Náklady a výkony - jak je optimálně řídit ", 13 stran (nebylo průběžně číslováno), 22.-23.6.1998, hotel Mövenpick, Praha, Pořadatel: Institut for International Research, Wien

Poznámka: Autor současně konferenci předsedal

q       Zralý, M.: The Success of the Controlling Application in the Company Depends

Strongly on the Used Methods, In: Sborník z mezinárodní konference "Business and Economic Development in Central and Eastern Europe, Implications for the Economic Integration of the CEEC into a Wider Europe ", str.: 719-726, ISBN: 80-214-1202-X, ČR, Brno, 2.-3.9.1998, Pořadatel: FP VUT Brno + University of Wisconsin-Whitewater + Nottingham Trent University

 

q       Zralý, M.: Účetnictví jako manažerský nástroj, půldenní seminář v rámci školení dle programu UNESCO, sylabus 40 stran, Praha, 9.12.1998, Pořadatel: Tecon spol. s r.o., ČR

 

 

1999

 

q         Zralý, M., Beran, T.: Controlling as an Approach to the Management of a Company and its Roots in Czech Republic, Workshop 99, str.: 417, Praha, 1.-2.2.1999, Pořadatel: ČVUT Praha

q       Zralý, M.: Jak mít chod Vašeho podniku pevněji v rukou (Hlavní přednáška semináře), upravená verze přednášky z r. 1998, In: Sborník z konference "Nezbytné controllingové minimum pro řídicího pracovníka", 27 stran (nebylo průběžně číslováno), hotel Mövenpick, Praha, 28. - 29.4.1999, opakování: hotel Don Giovanni, Praha, 25.-26.1.2000 Pořadatel: Institut for International Research, Wien

Poznámka: Autor současně konferenci předsedal

 

q         Zralý, M.: Managerial Utilisation of Hour Overhead Tariffs Method, In: Sborník z mezinárodní konference "The Seventh Annual International Conference on Business and Economic Development in Central and Eastern Europe, Implications for the Economic Integration of the CEEC into a Wider Europe", str.: 363-372, Polsko, Toruň, 6.-8.9.1999, Pořadatel: Nicolas Copernicus University of Torun

 

q       Zralý, M., Beran, T.: Nákladová analýza výroby, přednáška v rámci semináře: "Zvyšování efektivnosti ve výrobě kusové a malosériové výrobě ", In: Sborník: 5 stran, Praha, 23.9.1999, Pořadatel: Masarykova akademie práce na ČVUT v Praze + Infocentrum Praha

 

2000

 

q       Zralý, M., Beran, T., Freiberg, F., Macík, K., Maxa M.: Costing in New Product Development Process, Workshop 2000, str.: 665, ISBN: 80-01-02229-3, Praha, 14.-16.2.2000, Pořadatel: ČVUT Praha

q       Macík, K., Freiberg, F., Zralý, M..: Target Costs of a Machinery Product, Workshop 2000, str.: 683, ISBN: 80-01-02229-3, Praha, 14.-16.2.2000, Pořadatel: ČVUT Praha

q       Zralý, M.: Controlling & Jak a proč řídit náklady, přednáška v rámci semináře: "Efektivní controlling snadno a rychle, aneb proč a jak řídit náklady", In: Sborník: 7 stran (nebylo průběžně číslováno), Praha, hotel Praha, 19.4.2000, Pořadatel: TES Praha a.s.

q         Freiberg, F., Zralý, M.: Costing as the Integration Part of the New Product Development Process, In: Sborník z mezinárodní konference "The Eight Annual International Conference on Business and Economic Development in Central and Eastern Europe, Implications for the Economic Integration of the CEEC into a Wider Europe", str.: 231-240, ISBN: 80-214-1683-1, ČR, Brno, 7.-9.9.2000, Pořadatel: FP VUT Brno

q       Zralý, M.: Náklady jako důsledek manažerského rozhodování, In: Sborník z dvoudenní konference "Razantní snižování nákladů", 17 stran (nebylo průběžně číslováno), hotel Don Giovanni Praha, 24.-25.10.2000, Pořadatel: Institut for International Research, Wien, Poznámka: Autor současně konferenci předsedal

q       Zralý, M.: Řízení nákladů při vývoji nových výrobků (Cost Control in the New Product Development Process) In: Sborník z mezinárodní konference "Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků (Integrated Engineering in Enterprise Management)", str.: 63-68, ISBN: 80-01-02248-X, ČR, Praha, 30.11.2000, Pořadatel: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku

 

q       Freiberg, F., Macík, K., Zralý, M.: Integrace technických a tržně-ekonomických hledisek při vývoji výrobků (Integration of Technical, Market and Economic Aspects in Product Development) In: Sborník z mezinárodní konference "Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků (Integrated Engineering in Enterprise Management)", str.: 75-79, ISBN: 80-01-02248-X, ČR, Praha, 30.11.2000, Pořadatel: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku

 

2001

 

q       Zralý, M., Beran, T., Freiberg, F., Macík, K.: Cost Models for Technical Processes, Workshop 2001, str.: 1054-1055, ISBN: 80-01-02335-4, Praha, 5.-7.2.2001, Pořadatel: ČVUT Praha

q       Macík, K., Freiberg, F., Zralý, M.: Product Cost Modelling with regard to Material, Labour and Energy Structures, Workshop 2000, str.: 1082-1083, ISBN:80-01-02335-4, Praha, 5.-7.2001, Pořadatel: ČVUT Praha

q       Zralý, M.: Účetnictví a controlling - jak těsná má být jejich vazba, In: Sborník z dvoudenní konference "Finance a účetnictví", 9 stran (nebylo průběžně číslováno), hotel Diplomat Praha, 24.-25.4.2001, Pořadatel: Institut for International Research, Wien, Poznámka:Autor současně konferenci předsedal

q       Zralý, M.: BSC - Inovativní nástroj ?, přednáška v rámci semináře: "Balanced Scorecard v českém prostředí", In: Sborník: 7 stran (nebylo průběžně číslováno), Praha, hotel Praha, 27.4.2001, Pořadatel: Controller-Institut Praha

q       Zralý, M., Maxa M.: Jak mít chod Vašeho podniku pevněji v rukou, In: Sborník z dvoudenní konference "Controllingové fórum", 25 stran (nebylo průběžně číslováno), hotel Crowne Plaza Praha, 11.-12.6.2001, Pořadatel: Point Consulting, Poznámka: Autor současně konferenci předsedal

q       Zralý, M.: Moderní reporting v systému řízení, přednáška;, In: Sborník z dvoudenní konference "Reporting a moderní informační technologie", 5 stran (nebylo průběžně číslováno), hotel Mövenpick Praha, 18.-19.9.2001, Pořadatel: Institut for International Research, Wien, Poznámka: Autor současně konferenci předsedal

q       Zralý, M.: Marketing a řízení nákladů při vývoji nových výrobků (Marketing and Cost Control in the New Product Development Process) In: Sborník z 2. mezinárodní konference "Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků (Integrated Engineering in Enterprise Management)", str.: 84-88, ISBN:80-01-02396-6, ČR, Brno, 26.9.2001, Pořadatel: ČVUT v Praze, FS, Ústav řízení a ekonomiky podniku a Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky Praha

q       Zralý, M.: Marketingové a nákladové faktory v řízení vývoje složitých obráběcích strojů (Marketing and Cost Factors in the Sophisticated Machine Tools Development Process), In: Sborník z mezinárodní konference "Nové trendy rozvoje průmyslu (New Trends in industial Development)", 7 str.,ČR, Brno, 6.-7.12.2001, Pořadatel: PF VUT Brno

 

2002

  

q         Zralý, M., Beran T.: Project "Michadlo": Integration Consequences, Workshop 2002, str.: 1180-1181, ISBN:  80-01-02511-x, Praha, 2/2002, Pořadatel:  ČVUT v Praze

q         Zralý, M.: Analýza příčin vzniku nákladů, In: Sborník z dvoudenní konference "Controlling nákladů ve finančních institucích", 14 stran (nebylo průběžně číslováno), hotel Crowne Plaza Praha, 23.-24.4.2002,  Pořadatel: Institute for International Research,Wien

q         Zralý, M.: Controlling a moderní technologie řízení firmy, In: Sborník z dvoudenní konference "Controllingové fórum", 25 stran (nebylo průběžně číslováno), hotel Crowne Plaza Praha, 11.-12.6.2002,  Pořadatel: Point Consulting,   Poznámka: Autor současně konferenci předsedal

q         Zralý, M.: Integration in Enterprise Controlling Application, In: Sborník z mezinárodní konference "The Tenth Annual International Conference on Business and Economic Development in Central and Eastern Europe, Implications for the Economic Integration of the CEEC into a Wider Europe", str.: 522-527, ISBN:   80-86510-39-5, ČR, Brno, 6.-7.9.2002, Pořadatel: FP VUT Brno

q         Zralý, M.: Podnikový rozpočet je především o činnostech a procesech, In: Sborník z dvoudenní konference "Rozpočet v praxi", 30 stran (nebylo průběžně číslováno), hotel Crowne Plaza Praha, 10.-11.9.2002,  Pořadatel: Institute for International Research, Wien,  Poznámka: Autor současně konferenci předsedal  

q         Zralý, M.: Využití metodologie OČI/OVY při aplikaci produktových strategií (Methodology of Activity Set for Product Set (AS/PS) Contributes to Product Strategy Application) In: Sborník z 3. mezinárodní konference "Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků (Integrated Engineering in Enterprise Management)", str.: 124-128, ISBN: 80-01-02559-4, ČR, Brno, 17.9.2002, Pořadatel: ČVUT v Praze, FS, Ústav řízení a ekonomiky podniku a Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky Praha

q         Zralý, M.: Integrační charakteristika metodologie OČI/OVY, In: Sborník ze semináře k řešení výzkumného záměru: MSM 212200008 "Rozvoj metod a prostředků integrovaného inženýrství", ISBN: 80-01-02652-3, str.113-116, Praha, 12/2002, Pořadatel: ČVUT v Praze, Fakulta strojní   

 

2003

 

q         Zralý, M.: Product Costing: Starting Target of Development Process or Result of Development?, Workshop 2003, str.: 1180-1181, ISBN:   80-01-02511-x, Praha, 2/2003, Pořadatel:  ČVUT v Praze

q         Zralý, M.: Controlling a jeho role v řízení firmy, In: Sborník z dvoudenní konference "Controllingové-přínosy pro manažerské řízení firmy: Aktuální teorie a praxe", str.: 3-24, ISBN: 80-86324-29-6, Praha, 2.-3.6.2003,  Pořadatel: VOX,  Poznámka: Autor současně konferenci předsedal 

q      Zralý, M.: Strategický význam Balanced Scorecard nejen pro strategický controlling, In: Sborník z 4. mezinárodní konference "Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků, str.: 127-130, ISBN:    80-01-02559-4, ČR, Brno, 16.9.2003, Pořadatel: ČVUT v Praze, FS, Ústav řízení a ekonomiky podniku, Svaz výrobců a dodavatelů obráběcích strojů

q      Mádl, J., Zralý, M., Tatíček, Preclík, V., Šanovec, J., at al.: Počítačová podpora navrhování míchacího zařízení, In: Sborník ze 13. konference „Míchání, stavba míchacích zařízení, ucpávky“, CD-ROM, Brno, 2003, Pořadatel: Techmix

q   Rieger, F., Jirout, T., Mádl, J., Tatíček, F., Zralý, M., Šmíd, O., Dostál, M.:         Integrovaný návrh míchacího zařízení, In: Sborník ze semináře k řešení výzkumného záměru: MSM 212200008 "Rozvoj metod a prostředků integrovaného inženýrství", str.: 62-65, ISBN 80-01-02866-6, Praha, 12/2003, Pořadatel:  ČVUT v Praze, Fakulta strojní

q   Zralý, M.: Rozvoj manažerských nástrojů - výzva nejen pro controllery, In: Sborník z konference "Integrované řízení výkonnosti firem v praxi", str.: 23, Praha, 16.12.2003, Pořadatel: Point Consulting

 

2004

 

q   Zralý, M.: Principles and Benefits of Michadlo Cost Model (Principy a přínos nákladového modelu Míchadla), Proceedings from Workshop 2004, CD, str.: 1186-1087, ISBN: 80-01-02945-X,  Praha, 3/2004, Pořadatel: ČVUT v Praze

q   Freiberg, F., Zralý, M.: Nástroje finančního řízení organizací celoživotního vzdělávání, In: Sborník z III. národní konference "Distanční vzdělávání v České republice: Současnost a budoucnost – Uplatnění distanční formy pro vzdělávání dospělých", str.: 76-80, ISBN: 80-86302-02-4, Brno, 30.6.-2.7.2004, Pořadatel: Národní centrum distančního vzdělávání, ad.

q   Zralý, M.: Integrační nástroje řízení podniku, In: Sborník z dvoudenní konference "Controllingové-přínosy pro manažerské řízení firmy: Aktuální teorie a praxe II - Controllingové řízení firmy a jeho integrační nástroje, str.: 1-9, Praha, 7.- 8.9.2004,  Pořadatel: VOX Praha, Poznámka: Autor byl garantem konference a současně ji předsedal

q   Zralý, M., Plachý, M.: IT Support for Activity Based Management Oriented Planning (Programová podpora pro plánování orientované na ABM koncept), In: Sborník z 6. mezinárodní konference MITIP 2004, str. 86-90, ISBN: 80-01-03059-8, ČR, Praha, 9.-10.9.2004, Pořadatel: ČVUT v Praze, FS, Ústav řízení a ekonomiky podniku     

q   Zralý, M., Šmíd, O.:    IT Support for Economic Assessment of Mixing Equipment (Programová podpora ekonomického zhodnocení míchacího zařízení), In: Sborník z 6. mezinárodní konference MITIP 2004, str. 44-48, ISBN: 80-01-03059-8, ČR, Praha, 9.-10.9.2004, Pořadatel: ČVUT v Praze, FS, Ústav řízení a ekonomiky podniku           

q    Freiberg, F., Zralý, M.: Budgeting for Continuing Education Organizations (Rozpočtování v organizacích celoživotního vzdělávání), In: Proceedings from 4th Conference of ESREA "Between Old and New Worlds of Adult Learning“, str. 49-62, Pořadatel: European Society for Research on Education of Adults (ESREA), 16.-19.9.2004, Wroclaw, Polsko

q    Zralý, M.: Komplexnost, integrace a controlling, In: Sborník z 5. mezinárodní konference "Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků“, str.: 107-112, ISBN:80-01-03013-X, ČR, Brno, 21.9.2004, Pořadatel: ČVUT v Praze, FS, Ústav řízení a ekonomiky podniku, Svaz výrobců a dodavatelů obráběcích strojů            

q   Zralý, M.: Praktické využití inovativních konceptů pro podporu manažerů v podmínkách západní, střední a východní Evropy In: Sborník z mezinárodní konference  "Business Navigation“, str.: 32, Pořadatel: Point Consulting, 7.-8.10.2004, Karlovy Vary

q   Dolanský, V., Freiberg, F., Macík, K., Zahradník, J., Zralý, M.: Marketing a management ve strojírenství - Shrnutí výzkumu a výsledků sekce 7, In: Sborník ze semináře k řešení výzkumného záměru: MSM 212200008 "Rozvoj metod a prostředků integrovaného inženýrství", str.: 195-197, ISBN 80-01-03105-5, Praha, 11/2004, Pořadatel: ČVUT v Praze, Fakulta strojní

q   Zralý, M., Plachý, M., Šmíd, O.: Výsledky aplikace metodologie OČI/OVY: Model-3F a Model-P, In: Sborník ze semináře k řešení výzkumného záměru: MSM 212200008 "Rozvoj metod a prostředků integrovaného inženýrství", str.: 204-206, ISBN 80-01-03105-5, Praha, 11/2004, Pořadatel: ČVUT v Praze, Fakulta strojní

q   Jirout, T., Rieger, F., Tatíček, F., Šmíd, O., Zralý, M.: Aplikace postupu integrovaného inženýrství na navrhování míchacího zařízení, In: Sborník ze semináře k řešení výzkumného záměru: MSM 212200008 "Rozvoj metod a prostředků integrovaného inženýrství", str.: 115-118, ISBN 80-01-03105-5, Praha, 11/2004, Pořadatel: ČVUT v Praze, Fakulta strojní

q   Rieger, F., Jirout, T., Zralý, M., Šmíd, O., Mádl, J., et al.: Effect of Design and Process Parameters on Manufacturing Cost of Mixing Equipment (Vliv návrhu a procesních parametrů na výrobní náklady míchacího zařízení), In: Mechanical Engineering 2004, [CD-ROM], ISBN 80-227-2105-0, Bratislava, SR, 2004, Pořadatel: Strojnícka fakulta STU v Bratislave

 

2005

 

q   Zralý, M., Šmíd, O., Plachý, M.: Two Models Supporting Cost Decision-Making, (Dva modely podporující nákladové rozhodování), In: Proceedings from Workshop CTU in Prague 2005, pp.: 1076-1077, ISBN: 80-01-03201-9, Prague, 2/2005, Pořadatel: ČVUT v Praze, Fakulta strojní

q   Zralý, M., Šmíd, O.: Costing Model for Economic Assessment of Mixing Equipment (Nákladový model pro ekonomické vyhodnocení míchacího zařízení), In: Proceedings from conference “7th Manufacturing Accounting Research Conference”, str.: 82-84, Tampere, Finnland, 5/2005

q   Zralý, M.: Proč jsou integrační charakteristiky podnikových manažerských nástrojů důležité?,  In: Sborník z konference „Aktuální teorie a praxe v podnikovém řízení: Integrační nástroje v podnikovém řízení“, ISBN: 80-01-03285-X, str.: 21, Pořadatel: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav řízení a ekonomiky podniku, Praha, 24.6.2005, Poznámka: Autor byl garantem konference a současně ji předsedal

q   Zralý, M., Šmíd, O.: Costing Model PMP and its Integrative Features (Nákladový model PMP a jeho integrační charakteristiky), In: Sborník z konference “7th International Conference MITIP, str.: 131-136, ISBN: 88-7544-050-6, Genoa, Italy, 9/2005      

q   Zralý, M.: Integrační popis manažerských nástrojů - Metoda HRS, In: Sborník z 6. mezinárodní konference "Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků" str.: 104-108, ISBN: 80-01-03330-9, ČR, Brno, 3.10.2005, Pořadatel: ČVUT v Praze, FS, Ústav řízení a ekonomiky podniku, Svaz výrobců a dodavatelů obráběcích strojů         

q   Zralý, M.: Řízení výkonnosti podniku - na co se zaměřit, In: Sborník z mezinárodní konference "Business Navigation“, str.: 20, Pořadatel: Point Consulting, ČR, Karlovy Vary, 6.-7.10.2005  


2006

     

q   Zralý, M.: Managerial Models as Integrative Tools in Enterprise Control  (Manažerské modely jako integrační nástroj v podnikovém řízení), In: Sborník z “Workshop CTU in Prague 2006”, str.: 864-865, ISBN: 80-01-03439-9, Pořadatel: ČVUT v Praze

 

© 2007 Martin Zralý                                                                                   HLAVNÍ STRÁNKA