prouzek kontakt prouzek

  

Doc. Ing. Martin Zralý, CSc.          narozen: 1948, Praha


q       Vzdělání a jmenování:   

§      1966-71    Ing.:  ČVUT v Praze, Fakulta strojní, katedra Řízení a ekonomiky

§      1987       CSc.:  obor: Teorie řízení a plánování, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, katedra

Řízení a ekonomiky podniku

§      2001       Doc.:  obor: Ekonomika a řízení podniku

 

q       Zaměstnání a profesní uplatnění:

 

§      1971-1973: Odborný a poté vědecký pracovník Ústavu ekonomických služeb TES Praha, oblast řízení jakosti

 

§      1974-1990: Projekční a vědecký pracovník Ústavu pro automatizaci a řízení v průmyslu - INORGA Praha. Projekční a vývojová činnost v oblasti MIS, zejména: Tvorba a řízení databází, Metody návrhu datových struktur, Metainformační systémy, Projekty podnikových systémů řízení

 

§      1982-1991: Přednášel externě na katedře Ekonomiky a řízení energetiky na FEL ČVUT v Praze předmět "Systémy ekonomických informací" pro denní a pro dálkové studium

 

§      Od roku 1990 dosud: Řídí vlastní projekční a poradenskou firmu Martis. Se svými spolupracovníky měl a má příležitost pracovat pro řadu větších i menších, nejen českých, firem v oblasti podnikového řízení.

 

§      Od roku 1991 dosud:     Odborný asistent, nyní docent, Ústavu řízení a ekonomiky podniku na Strojní fakultě ČVUT v Praze, kde přednáší a cvičí předměty zejména z těchto oblastí: Controlling, Manažerské účetnictví, Podnikové účetnictví, Kalkulace a rozpočty, Podniková ekonomika, Vnitropodnikové řízení, Manažerské účetnictví.

 

§      V roce 1992 čtyřměsíční výzkumný pobyt na Dánské Technické univerzitě v Lyngby, na katedře ekonomiky a řízení

 

§      V roce 1993 tříměsíční výzkumný pobyt na London School of Economics, na katedře financí a účetnictví

 

§      Ve školním roce 1993/94 vyučoval též na Fakultě dopravní ČVUT v Praze předměty: Mikroekonomická teorie, Manažerské účetnictví a Účetnictví.

 

§      Od roku 1994 člen akademického sboru Masarykova ústavu vyšších studií, ČVUT v Praze, pro studium MBA (společně se Sheffield Business School - Sheffield Hallam University), kde pravidelně přednáší v oblasti finančního řízení a manažerského účetnictví a vede disertační práce.

 

§      V letech 1994-2001  pravidelně přednášel finanční řízení a investiční rozhodování pro European Business School v Praze.

 

§      Od začátku působení Institute for International Research Wien v ČR (1996-2002) předsedal a míval hlavní referát na konferencích s tématikou řízení nákladů a podnikového controllingu (6/1996, 2/1997, 11/1997, 3/1998, 4/1998, 6/1998, 11/1998, 1/1999, 4/1999, 12/1999, 1/2000, 10/2000, 4/2001, 9/2001, 4/2002, 6/2002, 9/2002)

 

§      V letech 1998-2004 působil jako zkušební komisař prestižního certifikátu Svazu účetních pro oblast manažerského účetnictví, provozovaného ve spolupráci s ACCA

 

§      V devadesátých letech přednášel na mnoha dalších externích tuzemských i mezinárodních seminářích s tématikou podnikového řízení, controllingu, manažerského účetnictví a vnitropodnikového účetnictví. Podrobná specifikace významnějších akcí zahrnuje od r. 1996: 26 záznamů vystoupení na mezinárodních konferencích a seminářích a 116 záznamů o vystoupeních na konferencích či veřejných nebo podniky vyžádaných seminářích.

 

§      Je garantem doktorandského PGS v předmětech: Controllingové řízení, a Integrace v podnikovém řízení. Současně je členem oborové rady, zkušební komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací a školitelem doktorandského studia pro studijní obor "Řízení a ekonomika podniku" na FS ČVUT v Praze.

 

§      Publikace od r. 1996:    

Mimo publikací ve sbornících z konferencí a seminářů publikoval v posledních letech též v časopisech: Kredit, Účetnictví, Strojírenská výroba, Strojař, Moderní řízení, Controlling.


Autor nebo spoluautorskript:    

Macík, K. Zralý, M.: Moderní kalkulace nákladů - Sbírka úloh, ČVUT v Praze, 110 stran, 1997, dotisk 2000                                                                  

Macík, K., Beran, T., Zralý, M.: Účetnictví - úlohy pro přednášky a cvičení, ČVUT v Praze, 210 stran, 1999

Zralý, M.: Manažerské účetnictví - Sbírka úloh, ČVUT v Praze, 87 stran, 2002

Macík, K., Zralý, M.: Kalkulace a rozpočetnictví - Sbírka úloh, ČVUT v Praze, 190 stran, 2002, 2004, 2005 

Freiberg, F., Zralý, M.: Ekonomika podniku, ČVUT v Praze, 2003 a 2006 

Zralý, M. a kolektiv: Management a ekonomika podniku- Sbírka úloh, ČVUT v Praze, 2006 

 

© 2007 Martin Zralý                                                              HLAVNÍ STRÁNKA